ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μελέτες και σχέδια Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιριακών έργων:

 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων με ΚΕΝΑΚ (αντικατέστησε τη μελέτη Θερμομόνωσης)
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες, Βιομάζα, Γεωθερμία)
 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης με σκοπό τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 • Μελέτη Υδραυλικών-Αποχέτευσης
 • Μελέτη Κεντρικής Θέρμανσης-Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης
 • Μελέτη Κλιματισμού-Αερισμού (HVAC)
 • Μελέτη Καυσίμων Αερίων
 • Μελέτη Ηλιακών
 • Μελέτη Πυροπροστασίας
 • Μελέτη Ηλεκτρολογικών
 • Μελέτη Ανελκυστήρα
 • Μελέτη Δεξαμενών Κολύμβησης (Πισίνες)
 • Άδειες Λειτουργίας

 • Ενεργειακή Επιθεώρηση για την πιστοποίηση κτιρίων (έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης)
 • Ενεργειακή Επιθεώρηση Λεβήτων & εγκαταστάσεων Θέρμανσης
 • Ενεργειακή Επιθεώρηση εγκαταστάσεων Κλιματισμού
 • Άδειες Λειτουργίας για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

 • Τεχνικοοικονομικές μελέτες
 • Διαχείριση Έργων (Project Management)